Zpět

Zařízení pro střih a montáž tzv. tuleního pásu

Poloautomatické zařízení pro přípravu tuleního pásu

Zařízení v sobě kombinuje technologii pro střih, obrábění, pracoviště pro finální montáž sestavy tuleního pásu pro lyže a stanici lisování za tepla.

Stroj lze technologicky rozdělit na dvě části. První část slouží k dělení tzv. tuleních pásů na požadovanou délku a frézování montážní plošky na pásu pro založení plastové krytky.
V druhé části je potom umístěna montáž, kde dojde lisováním za tepla ke spojení pásu vyrobeného na předcházející operaci s plastovou krytkou a ocelovým záchytem pásu.
Zadat poptávku