Zpět

Testovací stanice pružin

Stanice pro zkoušení únavové životnosti pružin

Zařízení testuje únavovou životnost zkrutných pružin cyklickým zatížením.

Obsluha založí do zařízení odpovídající konzolu společně s testovanou pružinou a nastaví akční kladku.
Na displeji pak nastaví požadovaný počet cyklů a spustí zařízení. Po dokončení testu dojde k automatickému vypnutí.

Počet typů testovaných pružin 6
Zadat poptávku